top of page

Kaj lahko storimo za vas

Izvajamo servisiranje naprav in sistemov klimatizacije. Navedene storitve izvajamo v skladu s pravili stroke in z upoštevanjem zakonodaje s tega področja. 

Podjetje VENTUS d.o.o. je vpisano v register Agencije RS za okolje kot pooblaščeno podjetje za vzdrževanje in namestitev hladilnih naprav in toplotnih črpalk.

 

Za lastnike klimatskih naprav oziroma naprav za hlajenje ali toplotnih črpalk, ki vsebujejo več kot 3 kg hladilnega plina je na podlagi zakonodaje pomembno naslednje:- prijava naprave Agenciji RS za okolje in prostor,
- periodično naročanje izvajanja kontrole uhajanja hladiva,
- naročanje, izvajanje letnega preventivnega vzdrževanja in servisiranja s strani za to usposobljenega serviserja

  oziroma v skladu s predpisi.

POMEMBNO:Zakonodaja in pravilo dobre prakse lastnikom oziroma upravljavcem objektov predpisuje, da morajo od vgradnje dalje voditi knjigo delovanja, servisiranja in vzdrževanja prezračevalnega sistema oziroma naprav za klimatizacijo objekta z navedbo časovnih intervalov in odgovornih oseb.

bottom of page