top of page
Priporočila za servisiranje naprav:

 Hladilni agregat       

OB ZAČETKU HLADILNE SEZONE ( spomladi )

 

Priporočamo pregled usposobljenega serviserja pred začetkom hladilne sezone, kjer se hkrati izvede tudi periodična kontrola uhajanja hladiva in se zanjo izda potrdilo v zakonsko predpisani obliki.

Iz stališča preventive je priporočljivo redno vzdrževanje oziroma kontroliranje naprav in sistemov tudi med samim obratovanjem, saj s tem pripomoremo k nižjim stroškom obratovanja in podaljšujemo življenjsko dobo naprav. S preventivo dosegamo manjšo porabo energije in odkrivamo in preprečujemo probleme še preden se ti pojavijo v obliki izrednih okvar, strojelomov, itd.OB KONCU HLADILNE SEZONE ( jeseni )

 

Vsekakor pa priporočamo pregled usposobljenega serviserja tudi ob koncu hladilne sezone, ko je potrebno in pomembno izvesti strokovno pravilno zaustavitev hladilnega sistema in običajno ob tem izvesti še preklop/vklop sistema ogrevanja. Kot priporočljivo se izvede kontrolo uhajanja hladiva in druge posege, ki zagotavljajo tesnost hladilnega sistema . Da se to izvede je pomembno, saj se s tem v prvi vrsti izognete visokim stroškom, ki nastanejo ob izgubi hladiva zaradi nepravočasno odkritega (mikro) puščanja. V primerih, ko naprava vsebuje 3 ali več kilogramov hladilnega plina se poleg fizičnega pregleda, zaradi zahtevane periodike, izda tudi uradno Potrdilo o izvedeni kontroli uhajanja hladiva. Prezračevalna naprava - klimat

 

Priporočamo redno spremljanje delovanja naprave s kontrola zamazanosti zračnih filtrov, stanja jermenov, obratovanja ventilatorja.... .

Glede navedenega je pomembno, da vsaj enkrat do dvakrat letno napravo in pripadajočo regulacijo pregleda za to usposobljeni serviser, ki bo poleg naštetih kontrol opravil še mnoge druge, ki zagotavljajo pravilno, varno in ekonomično obratovanje naprave in pripadajočega sistema.
Poleg same prezračevalne naprave je potrebno vsaj enkrat letno pregledati tudi prezračevalni sistem oziroma sistem za distribucijo zraka po objektu; zračne kanale, dovodne in odvodne elemente, zunanje zajemne in izpušne rešetke,..  .
Pri ventilacijskih ali klimatizacijskih sistemih v zahtevnejših prostorih, kjer se tvori vnetljiv prah ali maščobna para se mora izvajati redna kontrola vsake tri mesece in ob tem po potrebi izvesti tudi ustrezno čiščenje.Ventilatorski konvektor

 

Priporočamo preventivni servis vsaj 1-krat letno v času grelnega režima obratovanja:

 

- čiščenje ali zamenjava filtra,

- kontrola in po potrebi čiščenje toplotnega prenosnika z izvedbo dezinfekcij na zdravju neškodljiv način,
- pregled ventilatorja z motorjem in pripadajoče regulacije za pravilno, varno in ekonomično obratovanje.Split sistem

 

Priporočljivo je redno čiščenje filtra notranje enote, pri čemer je periodika odvisna od časovnega obsega uporabe in čistosti oziroma namembnosti prostora v katerem je vgrajena.

Vsekakor pa priporočamo vsaj enkrat letno servis s strani usposobljenega serviserja, kjer se izvede:
- suho/mokro čiščenje filtrov notranje enote,
- dezinfekcija toplotnega prenosnika se izvaja po potrebi,
- kontrola in po potrebi čiščenje odtoka kondenzata notranje enote
- kontrola čistosti in po potrebi čiščenje kondenzatorja zunanje enote,
- kontrola ustreznosti količine hladiva v napravi.Požarne lopute

 

Vlažen ter nečist zrak lahko poslabša funkcijsko sposobnost loput, zato priporočamo pregled enkrat letno. V primeru, da imate vgrajen sistem električnega zapiranja loput preko tipkala ali stikala v komandno nadzorni centrali je funkcijski preizkus priporočljivo izvesti štirikrat letno.

Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite med drugim določa, da je požarne lopute potrebno redno vzdrževati v rokih in na način kot izhaja iz navodil proizvajalca, ti pa navajajo vsaj enkrat letno pregledovanje. V kolikor se pojavijo težave je potrebno pogostejše pregledovanje. Poleg izvajanja je pomembno hranjenje evidenc o rednem vzdrževanju.

Za več podrobnosti nas lahko kontaktirate telefonsko in vam bomo z veseljem podali dodatne informacije ali pojasnila.

Nekaj informacij na spletu http://www.zvzd.si/pregledi-sistemov-aktivne-pozarne-zascite/  

 

 

SVETOVANJE, DOBAVA, MONTAŽA IN ZAGON KLIMATSKIH NAPRAV

 

Poleg vzdrževanja in servisiranja vam svetujemo pri dobavi nove opreme za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje. Prav tako vam tovrstne storitve nudimo pri obstoječih sistemih kot zamenjava dotrajane, iztrošene opreme ali pa kot dopolnitev k obstoječemu.
Poleg svetovanja pri izbiri vam v nadaljevanju nudimo tudi dobavo, montažo, zagon in kasnejše vzdrževanje in servisiranje opreme in sistemov.

bottom of page