top of page

Datum: 25.05.2015

 

PROSTO DELOVNO MESTO: SERVISER KLIMATSKIH NAPRAV

 

Zaposlimo osebo z najmanj V. stopnjo strojne ali elektro smeri za polni delovni čas. Zaposlitev je za nedoločen čas.

 
Datum: 20.1.2014                   POROČATI DO 31. MARCA, PO NOVEM SAMO PREKO SPLETA...

 

LETNO POROČANJE LASTNIKOV - UPRAVLJAVCEV HLADILNIH NAPRAV, TOPLOTNIH ČRPALK,... KI VSEBUJEJO FLUORIRANE TOPLOGREDNE PLINE...

 

Poročilo je potrebno enako kot pretekla leta oddati do 31.marca, vendar po novem preko spleta z vstopom na   

 http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/OLESVZ/R_Default.aspx

Uporabniško ime in geslo boste prejeli s strani ARSO predvidoma v mesecu februarju... .

 

V kolikor gesla še niste prejeli se lahko obrnte na Agencijo RS za okolje:

Irena Koteska, irena.koteska@gov.si (01 478 4546)  ali  Igor Ravnikar, igor.ravnikar@gov.si (01 478 4505)

 

Novica je objavljena na spletni strani http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/novice/29

 

Upravljavci opreme in pooblaščena podjetja (vzdrževalci opreme) morajo ministrstvu (ARSO) najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti letno poročilo o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in o fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini. S 1.1.2014 je uveden spletni način oddaje poročil, za katerega bodo na Agenciji za okolje vsem obstoječim lastnikom, upravljavcem in pooblaščenim vzdrževalcem poslali uporabniško ime in geslo.

 

Datum: 31.05.2013

 

OKOLJSKA DAJETEV ZARADI UPORABE FLUORIRANIH TOPLOGREDNIH PLINOV

 

S 1.6.2013 je v veljavo stopila nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka, ki vključuje do 5-krat nižje takse

za obremenjevanje okolja s hladilnimi plini. Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 47/2013.

Za lastnike hladilnih in drugih naprav, ki vsebujejo hladilne pline to pomeni, da so se občutno znižale cene hladilnih plinov. 

 

 bottom of page